کاربر گرامی جهت آنالیز کسب و کار خود لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

  صاحب کسب و کار هستید؟

  تعداد پرسنل شما؟

  میانگین میزان درآمد(فروش) ماهانه شما؟

  مدیریت مشتری/ من می دانم که مشتریان ایده آل من چه کسانی هستند

  من می دانم که مهم ترین ارزش پیشنهادی برای مشتریان چیست

  من می دانم که مشتریان من چه ویژگی ها، خواسته ها و علایقی دارند

  مدیریت لید/ من می دانم که مشتریان ایده آل من بیشتر در کجا (فیزیکی/مجازی) حضور دارند

  من می دانم که فعالیت در کدام کانال بازاریابی بیشترین نتیجه را برای من خلق خواهد کرد

  من می دانم که هر کدام از مشتریان من از چه طریقی با کسب و کار من آشنا شده اند

  مدیریت ارتباط با مشتری/ من می دانم که مشتریان من دوست دارند که از چه طریقی با آنان ارتباط برقرار کنم

  من می دانم که هر کدام از مشتریان من چه ویژگی هایی دارند و در چه تاریخی چه محصولی از من خریداری کرده اند

  من می دانم که برای وفادارسازی مشتریان خود چه کارهایی باید انجام دهم

  مدیریت تکنولوژی/ من می دانم که از چه تکنولوژی هایی برای افزایش فروشم می توانم استفاده کنم

  من می دانم که رقبای من از چه تکنولوژی هایی در کسب و کارشان استفاده می کنند

  من می دانم که چگونه می توانم از طریق تکنولوژی سرعت و دقت انجام فعالیت ها در کسب و کارم را افزایش دهم

  مدیریت تیم/ من می دانم که چگونه برای کسب و کارم می توانم فروشنده کارآمد استخدام کنم

  من می دانم که چگونه باید به تیم فروش خود حقوق و پاداش پرداخت کنم

  من می دانم که چگونه می توانم بفهمم کدام استراتژی در کسب و کارم موثرتر از بقیه عمل کرده است

  من می دانم که رقبای من از چه استراتژی استفاده می کنند

  من می دانم که چه محصولاتی به ترتیب بیش ترین و کم ترین فروش را برای من خلق می کنند